Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικά

Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών

Σχολή Επιστημών Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικό στην Ψυχολογία & Κοινωνικές Επιστήμες

Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικό στη Νομική & τη Διοίκηση

Σχολή Επιστημών Υγείας

Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικό στις Επιστήμες Υγείας

Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικό στις Τέχνες & την Επικοινωνία

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικό Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Frederick | Διδακτορικό Μηχανολόγων Μηχανικών