Διδακτορικό Τεστ

Διάρκεια σπουδών:  6 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Διδακτορικό στ

Επίπεδο σπουδών:  Διδακτορικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά / Αγγλικά

Τύπος σπουδών:  Full time

Κριτήρια εισδοχής: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Συνάφεια Σπουδών με το επιθυμητό διδακτορικό πρόγραμμα

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.