Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: Μεταπτυχιακό στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στα Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα Δια Ζώσης

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Ενεργειακά Συστήματα και το Δομημένο Περιβάλλον (MES) στοχεύει στην κατάρτιση νέων αλλά και έμπειρων μηχανικών σε καίριους τομείς της ενέργειας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσφέρει ειδικές και ολοκληρωμένες γνώσεις στα θέματα παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, καθώς και σε θέματα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αντικείμενα σχετικά με σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τους ενεργειακούς ελέγχους και τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης και ειδικότερα αντικείμενα, όπως θέματα ενεργειακής οικονομίας και αγοράς ενέργειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης ενεργειακών εγκαταστάσεων, εργαλεία ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποτίμησης, θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και εξειδίκευση στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας και σε θέματα διαχείρισης φυσικού αερίου.

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται δύο κατευθύνσεις τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να ακολουθήσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Συγκεκριμένα, στηρίζονται οι κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • Τεχνολογίες Ενέργειας
  • Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Επιλεγόμενα Μαθήματα 28
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MES501 Εισαγωγή στα Συστήματα Τεχνολογιών Ενέργειας 7 3
2 MES520 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
3 MES521 Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον 7 3
4 MES530 Ενεργειακός Σχεδιασμός και Έλεγχος Κτιρίων 7 3
5 MES577 1η Σειρά Σεμιναρίων για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 2 0
6 MES578 2η Σειρά Σεμιναρίων για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 2 0
7 MES579 Προετοιμασία Μεταπτυχιακής Διατριβής 7 1
8 MES580 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MES503 Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική 7 3
2 MES510 Ενεργειακή Οικονομία 7 3
3 MES511 Τεχνολογίες Παραγωγής Ισχύος 7 3
4 MES531 Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 7 3
5 MES532 Αναζήτηση και Αξιοποίηση Ορυκτών Καυσίμων (Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο) 7 3
6 MES533 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις: Νομοθεσία και Πρότυπα 7 3
7 MES551 Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός και Ενεργειακή Απόδοση 7 3
8 MES552 Εργαλεία Εκτίμησης Ενεργειακής Απόδοσης και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 7 3
9 MES571 Βιοκλιματικός σχεδιασμός και βιοκλιματικές στρατηγικές 7 3
10 MES572 Αειφόρος πολεοδομία και αστική ανάπτυξη 7 3
11 MES573 Περιβαλλοντικές και βιοκλιματικές στρατηγικές για τις ιστορικές κατασκευές 7 3
12 MES574 7 3
13 MES575 Εργαλεία Εκτίμησης Αειφορίας Δομημένου Περιβάλλοντος 7 3

 

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.