Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου: Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας

Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνική

Τύπος σπουδών:  Full time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας Δια Ζώσης

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία της επόμενης γενιάς των ανώτερων στελεχών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία. Ιδιαίτερα στο Δημόσιο τομέα, όπου επίκειται η υλοποίηση και εφαρμογή του ΓεΣΥ, η στελέχωσή του από ανθρώπους της σύγχρονης Διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του χώρου της Υγείας επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης με τις επιστήμες της Υγείας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομίας, τόσο στο σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας.

Προς επίτευξη του σκοπού του προγράμματος έχουν τεθεί ως στόχοι:

  • η απόκτηση από την πλευρά των σπουδαστών ειδικών γνώσεων στα θέματα οργάνωσης-διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής,
  • η ικανότητα χρήσης όλων των σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο,
  • η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας,
  • η διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας Διοικητή, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, και
  • η δυνατότητα κρίσης και αξιολόγησης των στρατηγικών χειρισμών του εκσυγχρονισμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του χώρου της Υγείας.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι εκπαιδεύονται οι σπουδαστές στην ανάπτυξη συνεργατικής συμπεριφοράς.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν σε Κρατικά ή Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, σε Μονάδες Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και σε Ανώτερες Διοικητικές Υπηρεσίες στις δομές του υπό εφαρμογή Γενικού Συστήματος Υγείας (Γε.Σ.Υ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε συναφείς τομείς.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
 Υποχρεωτικά Μαθήματα 70
 Διατριβή 20
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MHM507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας 5 2
2 MHM521 Συστήματα Υγείας- Πολιτική Υγείας και Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας 10 4
3 MHM522 Αρχές Διοίκησης- Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 10 4
4 MHM523 Επιδημιολογία- Δημόσια Υγεία 5 3
5 MHM524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing Υπηρεσιών Υγείας 10 4
6 MHM525 Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας 10 4
7 MHM526 Μεθοδολογία της Έρευνας 5 3
8 MHM527 Πληροφορική της Υγείας 5 2
9 MHM528 Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο Υγείας 10 4

 

Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MHM515   Διατριβή  20           0

 

 

 

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.