Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στα Έξυπνα Συστήματα & Συστήματα Διαδικτύου στα Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στα Έξυπνα Συστήματα & τα Συστήματα Διαδικτύου Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:  Μεταπτυχιακό Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στα Έξυπνα Συστήματα & Συστήματα Διαδικτύου στα Δια Ζώσης

Στην τελευταία δεκαετία οι αλλαγές που έγιναν μέσα από τις εξελίξεις στο Διαδίκτυο ήταν δραματικές, τόσο στο χώρο της Πληροφορικής, όσο και στην κοινωνία γενικότερα Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μια αλματώδης ανάπτυξη στις υπολογιστικές δυνατότητες όχι μόνο των συμβατικών υπολογιστών αλλά και ενός μεγάλου εύρους μηχανών, όπως κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Όλες αυτές οι αλλαγές κάνουν αναγκαία την ύπαρξη επιστημόνων και μηχανικών με την κατάλληλη εκπαίδευση στις σχετικές τεχνολογίες που να έχουν βαθιά γνώση των αλληλοεπιδράσεων και των προκλήσεων που μας περιμένουν.

Η κατανόηση των πιο πάνω αποτελεί το βασικό κίνητρο και την κύρια λογική για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου προγράμματος, μοναδικού στην Κύπρο. Σκοπός του είναι να αναπτύξει αποφοίτους με βαθιά κατανόηση και προηγμένες γνώσεις των τεχνολογιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και τις κινητές εφαρμογές.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν αποδοτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές στον τομέα των κινητών συστημάτων και του Διαδικτύου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη:

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για το Διαδίκτυο και για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας δομημένες μεθοδολογίες.
  • Χρήση σύγχρονων και αναδυόμενων τεχνολογιών.
  • Επίδειξη σε βάθος κατανόησης των κατανεμημένων συστημάτων και δυνατότητα εκτίμησης των δυνατοτήτων και περιορισμών τους.
  • Εκτίμηση της σημασίας της διεπαφής στις εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συστημάτων και δυνατότητα κατανόησης και χρησιμοποίησης αποδοτικών πρακτικών για την ανάπτυξή τους.
  • Εκτίμηση των βασικών αρχών υπολογιστικότητας των κινητών συστημάτων και του αντίκτυπού της στα ενσωματωμένα συστήματα.
  • Αξιολόγηση διάφορων τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων στους τομείς του διαδικτύου και των κινητών συστημάτων, καθώς και δυνατότητα να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
  • Ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες στους σχετικούς τομείς και δημιουργία σχέσεων και διασυνδέσεων με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.
  • Αξιολόγηση διάφορων ζητημάτων ασφάλειας και των επιπτώσεών τους, στα κινητά συστήματα και τα συστήματα διαδικτύου, καθώς και ικανότητα υποστήριξης των διάφορων πολιτικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να έχουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα στο χώρο εργασίας σε τομείς πληροφορικής, επικοινωνιών πληροφοριών, κινητών και έξυπνων συστημάτων, διαδικτύου κτλ. Συγκεκριμένα μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν σε διάφορους κυβερνητικούς και ημικρατικούς οργανισμούς (π.χ., CYTA, ΑΗΚ), καθώς επίσης και σε ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρήσεις με σχετικές δραστηριότητες.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας 20
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Νo. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 WSS501 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 10 3
2 WSS502 Μηχανική Εφαρμογών Διαδικτύου 10 3
3 WSS503 Πανταχού Παρούσα Υπολογιστική Τεχνολογία 10 3
4 WSS521 Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Υπολογιστικό Νέφος 10 3

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 WSS533 Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων 10 3
2 WSS551 Διαδραστικός Σχεδιασμός Συστημάτων Διαδικτύου 10 3
3 WSS552 Εξόρυξη Δεδομένων και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων 10 3
4 WSS553 Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού 10 3

 

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 WSS589 Μεθοδολογία Έρευνας και Προγραμματισμός Ερευνητικής Διατριβής 10 1
2 WSS590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 0
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας 20
Μεταπτυχιακή Εργασία 30
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 WSS501 Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 10 3
2 WSS502 Μηχανική Εφαρμογών Διαδικτύου 10 3
3 WSS503 Πανταχού Παρούσα Υπολογιστική Τεχνολογία 10 3
4 WSS521 Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Υπολογιστικό Νέφος 10 3

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 WSS530 Επικοινωνία Έξυπνων Συστημάτων 10 3
2 WSS531 Ενσωματωμένα Συστήματα 10 3
3 WSS532 Αισθητήρες και Ενεργοποιητές για Έξυπνα Συστήματα 10 3
4 WSS533 Ασφάλεια Συστημάτων και Δικτύων 10 3

 

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 WSS589 Μεθοδολογία Έρευνας και Προγραμματισμός Ερευνητικής Διατριβής 10 1
2 WSS590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 0

 

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.