Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό Μηχανολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό Μηχανολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανολόγος Μηχανικός

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό Μηχανολόγος Μηχανικός Δια Ζώσης

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Engineering Management είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών και στηρίζεται και από τα τέσσερα Τμήματα της Σχολής. Στη στήριξη του προγράμματος συμβάλλουν επίσης και μέλη της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Το πρόγραμμα είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα διοίκησης, το οποίο παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και σε επιστήμονες που εργάζονται σε τεχνολογικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται στον τομέα της Ενέργειας, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που εμφανίζονται, έχει καθιερώσει μια νέα κατεύθυνση, την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει αποφοίτους εφοδιασμένους με βαθιά κατανόηση, αλλά και δεξιότητες στις τελευταίες τεχνολογίες και πρακτικές στον τομέα διοίκησης τεχνολογικών συστημάτων και μηχανικής. Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος είναι η έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ιδιαιτερότητες των τεχνολογικών οργανισμών της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, αλλά επίσης και στις νέες απαιτήσεις στο χώρο της Ενεργειακής Διοίκησης που αναπτύσσονται με την εξεύρεση υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι:

  • Να επιδεικνύουν ευρεία γνώση στο χώρο του Engineering Management, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων και την ανάλυση των επιλογών.
  • Να αξιολογούν τη σημασία της καινοτομίας και του κινδύνου σε τεχνολογικούς οργανισμούς.
  • Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν προβλήματα στο πλαίσιο του Engineering Management και να εφαρμόζουν προηγμένα εργαλεία και τεχνολογίες για να τα επιλύουν.
  • Να ενσωματώνουν την απαιτούμενη γνώση για τη διοίκηση και διαχείριση τεχνολογικών έργων, λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Να μπορούν να διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε σχετικούς τομείς.
  • Σημειώνεται ότι σε σχέση με τους φοιτητές που θα επιλέξουν την εξειδίκευση στην Ενεργειακή Διαχείριση και Διαχείριση Υδρογονανθράκων, οι πιο πάνω δεξιότητες θα επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εργοδοτούνται από μεγάλους τεχνολογικούς και επιστημονικούς οργανισμούς σε αρχικές και μεσαίες διευθυντικές θέσεις, καθώς και σε διευθυντικές θέσεις σε τεχνολογικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να εργοδοτηθούν ως σύμβουλοι σε επιχειρήσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στο δημόσιο τομέα ως λειτουργοί ή διευθυντές τμημάτων που να σχετίζονται με τεχνικά θέματα.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 62
Επιλεγόμενα Μαθήματα 28
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 62 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM501 Ποσοτικές Μέθοδοι στο Engineering Management 7 3
2 MEM502 Οικονομικά για Μηχανική 7 3
3 MEM503 Διαχείριση Έργων 7 3
4 MEM504 Αρχές Διοίκησης σε τεχνολογικούς οργανισμούς 7 3
5 MEM551 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I 2 0
6 MEM552 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 MEM589 Ανάπτυξη Ερευνητικής πρότασης 7 1
8 MEM590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 28 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM511 Σχεδιασμός Προϊόντων και Καινοτομία 7 3
2 MEM512 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
3 MEM513 Διαχείριση Περιβάλλοντος 7 3
4 MEM514 Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 7 3
5 MEM515 Διαχείριση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7 3
6 MEM516 Διαχείριση Επενδύσεων και Ρίσκου 7 3
7 MEM517 Εξόρυξη Δεδομένων 7 3
8 MEM519 Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον 7 3
9 MEM523 Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων 7 3
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 76
Επιλεγόμενα Μαθήματα 14
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 76 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM501 Ποσοτικές Μέθοδοι στο Engineering Management 7 3
2 MEM503 Διαχείριση Έργων 7 3
3 MEM504 Αρχές Διοίκησης σε τεχνολογικούς οργανισμούς 7 3
4 MEM514 Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης 7 3
5 MEM551 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια I 2 0
6 MEM552 Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ΙΙ 2 0
7 MEM589 Ανάπτυξη Ερευνητικής πρότασης 7 1
8 MEM590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 23 0
9 MOE500 Εισαγωγή στη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών 7 3
10 MOE507 Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Επιπτώσεις, Υγεία και Ασφάλεια 7 3

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 14 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MEM502 Οικονομικά για Μηχανική 7 3
2 MEM512 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 7 3
3 MEM515 Διαχείριση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7 3
4 MEM516 Διαχείριση Επενδύσεων και Ρίσκου 7 3

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.