Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική & Επαγγελματική Αγωγή Δια Ζώσης

Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική & την Επαγγελματική Αγωγή Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Τίτλος πτυχίου:   Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή

Επίπεδο σπουδών:  Μεταπτυχιακό

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής: Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ)

Πανεπιστήμιο Frederick | Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική & Επαγγελματική Αγωγή Δια Ζώσης

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή σκοπό έχει την ειδίκευση στη Συμβουλευτική και στην Επαγγελματική Αγωγή ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να υποβοηθήσουν μαθητές/τριες και νέους/ες να αναπτυχθούν ψυχολογικά και επαγγελματικά, να αντιμετωπίσουν κοινωνικά θέματα ή/και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα επαγγελματική κατεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:

  • Να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις βασικές έννοιες και τεχνικές της Συμβουλευτικής και της Επαγγελματικής Καθοδήγησης
  • Να εφαρμόσουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Καθοδήγησης
  • Να προάγουν την επιστημονική γνώση που σχετίζεται με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση με τη διεξαγωγή σχετικών ερευνών και την πραγματοποίηση μελετών.
  • Να εκπονούν και να εφαρμόζουν προγράμματα σχετικά με τη Συμβουλευτική και την Επαγγελματική Καθοδήγηση και να παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετική υπηρεσία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν δυνατότητες εργοδότησης σε τρεις τομείς: Δημόσιο, Ιδιωτικό και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο δημόσιο τομέα διορίζονται ως Λειτουργοί Καθοδήγησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που στελεχώνουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια με ειδικευμένα άτομα που λειτουργούν ως σύμβουλοι των μαθητών / νέων σε τομείς οικογενειακών, κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών θεμάτων που τους απασχολούν.

Στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ως αυτοεργοδοτούμενοι Σύμβουλοι Σπουδών. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε Κοινοτικά ή Ιδιωτικά Κέντρα Πρόληψης και Συμβουλευτικής Νέων.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 74
Επιλεγόμενα Μαθήματα 16
Σύνολο 90

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 74 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DGC501 Θεωρία και Πράξη της Συμβουλευτικής: Θεωρίες Ατομικής Συμβουλευτικής 8 3
2 DGC502 Δεξιότητες και τεχνικές Συμβουλευτικής – Η συμβουλευτική συνέντευξη και η μεθοδολογία της (Ασκήσεις) 8 3
3 DGC505 Δεοντολογία της Συμβουλευτικής 6 2
4 DGC511 Πρακτική Άσκηση 15 0
5 DGC512 Διατριβή Μάστερ 15 3
6 DGC513 Αντιρατσιστική – Διαπολιτισμική Αγωγή 8 3
7 DGC514Α Μεθοδολογία της Έρευνας 4 3
8 DGC514Β Εισαγωγή στην Ψυχομετρία 4 3
9 DGC516 Η Λήψη Απόφασης στη Συμβουλευτική 6 2

 

Επιλεγόµενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 16 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DGC507 Σταδιοδρομία: Βασικές θεωρίες της ανάπτυξης του ατόμου για τη σταδιοδρομία 8 3
2 DGC508 Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Ασκήσεις) 8 3
3 DGC509 Πρόληψη και Πρώιμη Παρέμβαση εθιστικών συμπεριφορών 8 3
4 DGC510 Συμβουλευτική για Ανθεκτικότητα σε παιδιά και εφήβους Υψηλού Κινδύνου 8 3

 

Οι τρόποι παρακολούθησης είναι:
-H πλήρης φοίτηση (3 εξάμηνα, 30ects ανά εξάμηνο)
-H μερική φοίτηση (λιγότερα από 30ects ανά εξάμηνο)

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.