Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Δια Ζώσης

Διοίκηση Επιχειρήσεων Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Δια Ζώσης

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Δια Ζώσης

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γενικό πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

 • Λογιστική
 • Μάρκετινγκ
 • Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά ή
 • Οργάνωση και Διοίκηση

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που θα τους βοηθήσουν να ενασκήσουν την καριέρα τους οπουδήποτε στον κόσμο σε συναφείς τομείς με τον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι θα έχουν την κατάρτιση για την επίτευξη των στόχων τους ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γενικό πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

 • Λογιστική
 • Μάρκετινγκ
 • Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά ή
 • Οργάνωση και Διοίκηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν:

 • στο Δημόσιο, (ως λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενό τους Υπουργεία, όπως Οικονομικών, και Εμπορίου),
 • στον Ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη επιχειρήσεων, σε λογιστικά τμήματα, ή τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης, τμήματα οικονομικών και τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς), ή
 • να αυτοεργοδοτηθούν δημιουργώντας δική τους επιχείρηση.

Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είτε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είτε σε άλλους συναφείς τομείς.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 174
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 54
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι 6 3
2 ABRM350 Ερευνητικές Μεθόδοι στις Επιχειρήσεις 6 2 + 1
3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 6 3
4 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 6 3
5 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 6 3
6 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 6 3
7 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 6 3
8 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 6 3
9 ABSE403 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3
10 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 6 3
11 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 6 3
12 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 6 3
13 ABSM203 Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα 6 3
14 ABSM307 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 6 3
15 ABSM405 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 6 3
16 ABSM408 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6 3
17 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 6 3
18 ABSO104 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 6 3
19 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 6 3
20 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 6 3
21 ABSP449 Πτυχιακή Εργασία Ι 6 3
22 ABSP450 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 6 3
23 ACSC103 Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης 6 3
24 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 6 3
25 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 6 3
26 AMAT106 Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 6 3
27 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 6 3
28 AMAT112 Στατιστική I 6 3
29 AMAT210 Στατιστική II 6 3

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 54 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO102 Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ 6 3
2 ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι 6 3
3 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI 6 3
4 ABSA205 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι 6 3
5 ABSA206 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ 6 3
6 ABSA307 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής 6 3
7 ABSA308 Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής 6 3
8 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 6 3
9 ABSA405 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι 6 3
10 ABSA406 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ 6 3
11 ABSA408 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι 6 3
12 ABSA411 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ 6 3
13 ABSA413 Φορολογία Ι 6 3
14 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 6 3
15 ABSE280 Διεθνής Οικονομική 6 3
16 ABSE302 Χρήμα και Τράπεζες 6 3
17 ABSE304 Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης 6 3
18 ABSE305 Οικονομική του Περιβάλλοντος 6 3
19 ABSE402 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής 6 3
20 ABSI300 Πρακτική Εξάσκηση 6 3
21 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 6 3
22 ABSM202 Συμπεριφορά Καταναλωτή 6 3
23 ABSM204 Διοίκηση Πωλήσεων 6 3
24 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 6 3
25 ABSM308 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος 6 3
26 ABSM410 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 6 3
27 ABSO105 Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 6 3
28 ABSO106 Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 6 3
29 ABSO111 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6 3
30 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 6 3
31 ABSO305 Διοικητική Επιστήμη Ι 6 3
32 ABSO308 Διαχείριση Καινοτομίας 6 3
33 ABSO309 Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 6 3
34 ABSO418 Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος 6 3
35 ABSO423 Διεθνείς Επιχειρήσεις 6 3
36 ABSO450 Επιχειρησιακή Ηθική 6 3
37 ABSP200 Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία 6 3
38 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 6 3
39 AFIN203 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι 6 3
40 AFIN204 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ 6 3
41 AFIN305 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί 6 3
42 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6 3
43 AFIN411 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 6 3
44 ARRW101 ‘Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι 6 3
45 ARRW102 ‘Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ 6 3

 

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.