Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Φαρμακευτική Δια Ζώσης

Φαρμακευτική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  5 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Φαρμακευτικής

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Φαρμακευτική Δια Ζώσης

Σκοπός του Προγράμματος Φαρμακευτικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την προετοιμασία επαγγελματιών Φαρμακοποιών, επιστημόνων ειδικών στον τομέα φαρμάκων και με ικανότητες να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα στελεχώνοντας φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών ή στελεχώνοντας κρατικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, υπουργεία και άλλους φορείς υγείας.

Το Πρόγραμμα προσφέρει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο για να προετοιμάσει τους φοιτητές με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστούν όχι μόνον ειδικοί για το προϊόν που διακινούν, αλλά και ικανοί να συμβουλεύσουν με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια το κοινό για τη χρήση, την ασφάλεια, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με άλλα φάρμακα ή τρόφιμα, για τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού θα είναι ειδικοί σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρασκευής, αλλοίωσης, ελέγχου, δράσης και χρήσης φαρμάκων και καλλυντικών. Ακόμη, θα είναι ειδικοί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση της τοπικής χλωρίδας και την αξιοποίησή της από γεωργική, εμπορική και επιστημονική άποψη. Θα είναι αρμόδιοι για την παραλαβή αρωματικών και φυτοφαρμακευτικών προϊόντων και σχετικών πρώτων υλών.

Μέσω του Προγράμματος οι φοιτητές αποκτούν:

  • Γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματική απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επαγγελματίες φαρμακοποιοί με ιδιαίτερα προσόντα.
  • Ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις διαρκείς και ραγδαίες εξελίξεις και αυξανόμενες απαιτήσεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  • Εφόδια και τα απαραίτητα προσόντα καθιστώντας τους ικανούς να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα.
  • Εμπειρία στη σύγχρονη βιομηχανία φαρμάκων, στα νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες.
  • Εκπαίδευση για να έχουν ενεργό ρόλο στην προστασία και ασφάλεια του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος από τη χρήση βιοδραστικών προϊόντων.
  • Ικανή πρακτική εξάσκηση για να ενισχύσουν γνώσεις στη θεωρία, που αφορούν το ρόλο τους ως σύμβουλοι σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως εθισμός και χρήση ναρκωτικών, δηλητηρίαση, κλπ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής θα μπορούν να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό τομέα (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών) όσο και στο δημόσιο τομέα (νοσοκομεία, υπουργεία και άλλους φορείς υγείας).

Κατηγορία Μαθημάτων                                       ECTS   
Υποχρεωτικά Μαθήματα                                                              235 
Πρακτική Εξάσκηση                                                          55 
Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής                             10 
Σύνολο                                                                      300 

 

 Υποχρεωτικά Μαθήματα 

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 235 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG141 Αγγλικά Βασικού Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 2 4
2 AENG142 Αγγλικά Μεσαίου Επιπέδου στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 2 4
3 PHA101 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6 3 + 3
4 PHA102 Γενική Φυσική 6 3 + 2
5 PHA103 Μαθηματικά Ι 6 4
6 PHA104 Γενική Βιολογία 6 2 + 2
7 PHA105 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 5 3
8 PHA106 Αναλυτική Χημεία 6 3 + 2
9 PHA107 Στοιχεία Βοτανικής 6 3 + 2
10 PHA108 Ανατομία Ανθρώπου 5 2 + 1
11 PHA201 Φυσική Χημεία 6 4 + 2
12 PHA202 Οργανική Χημεία Ι 6 4 + 2
13 PHA203 Μικροβιολογία 6 2 + 2
14 PHA204 Χημεία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 6 4 + 2
15 PHA205 Φυσιολογία 6 4 + 2
16 PHA206 Οργανική Χημεία ΙΙ 6 3 + 2
17 PHA207 Βιοχημεία Ι 6 3 + 2
18 PHA208 Φυσική Φαρμακευτική 6 4 + 2
19 PHA209 Χημεία Τροφίμων και Επιστήμη Διατροφής 6 4 + 2
20 PHA210 Μοριακή Βιολογία 6 2 + 2
21 PHA301 Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική 6 3 + 2
22 PHA302 Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία 6 4 + 2
23 PHA303 Φαρμακευτική Ανάλυση Ι 6 3 + 2
24 PHA304 Βιοχημεία ΙΙ 6 2 + 2
25 PHA305 Υγιεινή και Επείγουσα Θεραπευτική 6 2 + 2
26 PHA306 Μοριακή Φαρμακολογία 6 2 + 2
27 PHA307 Φαρμακευτική Χημεία Ι 6 2 + 3
28 PHA308 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6 2 + 2
29 PHA309 Φαρμακολογία Ι 6 2 + 3
30 PHA310 Φαρμακευτική Ανοσολογία & Ανοσοχημεία 6 2 + 2
31 PHA401 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 6 4 + 2
32 PHA402 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6 3 + 2
33 PHA403 Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ και Έλεγχος Φαρμάκων 6 3 + 3
34 PHA404 Φαρμακογνωσία 6 3 + 3
35 PHA405 Φαρμακολογία ΙΙ 6 3 + 2
36 PHA406 Κλινική Φαρμακευτική & Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων 5 2 + 2
37 PHA407 Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία 5 2 + 2
38 PHA408 Τοξικολογία 5 3 + 1
39 PHA410 Σχεδιασμός, Ανακάλυψη & Ανάπτυξη Φαρμάκων 5 3 + 1
40 PHA411 Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών & Βιομηχανικής Φαρμακευτικής 5 3 + 2
41 PHA502 Φαρμακευτική Νομοθεσία & Ηθική 5 2
42 PHA506 Διπλωματική Εργασία 5 0

 

 Πρακτική Εξάσκηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 55 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PHA504 Πρακτική Άσκηση Ι 30 0
2 PHA507 Πρακτική Άσκηση ΙI 25 0

 

Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής 

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο 

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.