Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Γενική Νοσηλευτική Δια Ζώσης

Γενική Νοσηλευτική Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Γενική Νοσηλευτική Δια Ζώσης

Σκοπός του Προγράμματος Νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες με στόχο την προαγωγή της υγείας τους, τη διατήρηση και την αποκατάστασή της, καθώς και την επίτευξη της βέλτιστης ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητάς τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με επιστημονικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις που αφορούν στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • να αποκτήσουν ευρεία γνώση και κατανόηση της φύσης της νοσηλευτικής και της παροχής φροντίδας σε άτομα, οικογένειες και κοινότητες, όπως αυτή εφαρμόζεται σε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες,
  • να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για να εγγραφούν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Κύπρου και για να τους επιτραπεί η επαγγελματική ενάσκηση της νοσηλευτικής,
  • να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν και να δομούν τη δική τους προσέγγιση στην ενάσκηση της νοσηλευτικής,
  • να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση της συμβολής τους στο σύστημα υγείας της χώρας,
  • να αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής παρατήρησης και έρευνας μέσω της κλινικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες υγείας διάφορων ειδικοτήτων, και
  • να αποκτήσουν καλή κατανόηση των επίκαιρων και μελλοντικών ζητημάτων υγείας, της πολιτικής δημόσιας υγείας και των διεθνών κανόνων και κανονισμών υγείας.

Οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και να ασχοληθούν με ποικίλες δραστηριότητες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Να εργαστούν σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, καθώς και σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Μπορούν να γίνουν επιχειρηματίες και να ανοίξουν, σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.

Μπορούν ακόμα να απασχοληθούν στην εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια και σε δομές κατάρτισης επαγγελματιών υγείας σε σύγχρονες τεχνικές, καθώς και ως ερευνητές απασχολούμενοι σε ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ακόμα οι σύγχρονοι νοσηλευτές μπορούν να ασκήσουν διοίκηση σε όλες τις δομές και τα επίπεδα των υπηρεσιών υγείας, προϊστάμενοι νοσηλευτικών τμημάτων, διευθυντές νοσηλευτικών τομέων, διευθυντές νοσηλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διάφορων υπουργείων.

Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 224
Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 6
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 224 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AENG131 Αγγλικά Βασικού Επιπέδου στη Γενική Νοσηλευτική 2 3
2 AENG132 Αγγλικά Μεσαίου Επιπέδου στη Γενική Νοσηλευτική 2 3
3 NUR101 Ανατομία και Ιστολογία 5 3 + 1
4 NUR102 Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 5 2 + 1
5 NUR103 Βιοφυσική και Ραδιολογία 5 3
6 NUR104 Βιοχημεία 5 3 + 1
7 NUR105 Κοινωνιολογία της Υγείας 4 2
8 NUR106 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική 6 4 + 3
9 NUR107 Μικροβιολογία 6 3 + 1
10 NUR108 Φαρμακολογία 5 3
11 NUR109 Φυσιολογία 5 3
12 NUR110 Βασική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 4
13 NUR112 Κυτταρική Βιολογία και Γενετική 5 3 + 1
14 NUR113 Κλινική Πρακτική Ι 2 0 + 344
15 NUR114 Κλινική Διδασκαλία Ι 1 0 + 81
16 NUR201 Βασική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4 + 3
17 NUR202 Γενική Χειρουργική 5 3
18 NUR203 Διαιτολογία και Διατροφή 5 2
19 NUR205 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία Ι 6 3
20 NUR206 Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 6 3
21 NUR207 Εσωτερική Παθολογία και Παθοφυσιολογία ΙΙ 4 3
22 NUR208 Παθολογική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 2
23 NUR209 Επιδημιολογία και Βιοστατιστική 5 4
24 NUR210 Χειρουργική Νοσηλευτική Ι 6 4 + 2
25 NUR212 Κλινική Πρακτική ΙΙ 2 0 + 350
26 NUR213 Κλινική Διδασκαλία ΙΙ (Βασική Νοσηλευτική ΙΙ) 1 0 + 90
27 NUR214 Κλινική Διδασκαλία ΙΙI (Κοινοτική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 90
28 NUR215 Κλινική Διδασκαλία ΙV (Παθολογική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 81
29 NUR216 Κλινική Διδασκαλία V (Χειρουργική Νοσηλευτική Ι) 1 0 + 82
30 NUR217 Αρχές και Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Νοσηλευτική και Προαγωγή της Υγείας 5 4
31 NUR301 Παιδιατρική 5 2
32 NUR302 Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4
33 NUR303 Μεθοδολογία Έρευνας στην Νοσηλευτική 5 3
34 NUR304 Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ 6 4
35 NUR307 Παιδιατρική Νοσηλευτική 5 3 + 2
36 NUR308 Γυναικολογική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μητρότητας 5 4 + 2
37 NUR309 Ψυχιατρική 4 2
38 NUR310 Επείγουσα Νοσηλευτική 5 2 + 2
39 NUR311 Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ 5 3
40 NUR312 Κλινική Πρακτική ΙΙΙ 2 0 + 350
41 NUR313 Κλινική Διδασκαλία VI (Παθολογική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 81
42 NUR314 Κλινική Διδασκαλία VII (Χειρουργική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 82
43 NUR315 Κλινική Διδασκαλία VIII (Νοσηλευτικές Ειδικότητες Ι) 1 0 + 90
44 NUR316 Κλινική Διδασκαλία IX (Κοινοτική Νοσηλευτική ΙI) 1 0 + 90
45 NUR317 Ψυχολογία της Υγεία 4 2
46 NUR401 Γηριατρική Νοσηλευτική 5 3
47 NUR402 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτική 5 3
48 NUR403 Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα 5 3 + 2
49 NUR404 Νοσηλευτική Διοίκηση 5 3
50 NUR405 Νομικά Θάματα και Δεοντολογία του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος 5 4
51 NUR407 Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία 8 4
52 NUR408 Eνδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 5 3
53 NUR410 Κλινική Πρακτική IV 2 0 + 175
54 NUR411 Κλινική Διδασκαλία Χ (Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας) 1 0 + 81
55 NUR412 Κλινική Διδασκαλία ΧΙ (Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας) 1 0 + 82
56 NUR413 Κλινική Διδασκαλία ΧΙΙ (Νοσηλευτικές Ειδικότητες ΙΙ) 2 0 + 163

 

Μαθήματα Επιλογής Νοσηλευτικής Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 NUR406.1 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 3 2
2 NUR406.2 Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική 3 2
3 NUR406.3 Τηλε-νοσηλευτική και κλινική κωδικοποίηση 3 2
4 NUR409.1 Νοσηλευτική Υγιεινή και Ασφάλεια Eργασίας 3 2
5 NUR409.2 Νοσηλευτικής Θεωρίες 3 2
6 NUR409.3 Νοσηλευτική Αποκατάστασης 3 2

 

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.