Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Λογιστική & τη Χρηματοοικονομικών Δια Ζώσης

Λογιστική & Χρηματοοικονομικών Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών Δια Ζώσης

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στη Λογιστική & τη Χρηματοοικονομικών Δια Ζώσης

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στους σπουδαστές τις ουσιαστικές αρχές για την έναρξη σταδιοδρομίας στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά, είτε στη βιομηχανία είτε στο δημόσιο τομέα. Στο πρόγραμμα εξετάζονται οι θεωρητικές πτυχές της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών, όπως και η πρακτική εφαρμογή τους.

 • Ικανότητα ετοιμασίας και ελέγχου λογιστικών εκθέσεων και ανάλυση και μελέτη σεναρίων.
 • Ικανότητα διεξαγωγής έρευνας σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις.
 • Ικανότητα παρουσίασης των ευρημάτων της έρευνας ή των εργασιών σε τομείς σχετικούς με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις.
 • Δεξιότητα ανάπτυξης χρηματοοικονομικών μοντέλων.
 • Δεξιότητα εφαρμογής προτύπων λογιστικής.
 • Δεξιότητα στατιστικής ανάλυσης οικονομικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Τομείς εργοδότησης

Άμεση εργοδότηση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα στα ακόλουθα επαγγέλματα:

 • Λογιστής (Accountant)
 • Αναλογιστής (Actuary)
 • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Auditor)
 • Οικονομικός Αναλυτής (Financial Analyst)
 • Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος (Financial & Investment Manager)
 • Χρηματιστής (Stock Broker)

Συνέχιση σπουδών

Το πρόγραμμα θέτει τα θεμέλια για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master ή Διδακτορικού.

Επίσης οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν συμπληρωματικές σπουδές για απόκτηση των επαγγελματικών προσόντων των σωμάτων:

 • ΑΙΑ (Association of International Accountants)
 • ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
 • ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and Wales)
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 174
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 54
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 6 3
2 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 6 3
3 ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι 6 3
4 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI 6 3
5 ABSA205 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι 6 3
6 ABSA206 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ 6 3
7 ABSA307 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής 6 3
8 ABSA308 Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής 6 3
9 ABSA408 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι 6 3
10 ABSA411 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ 6 3
11 ABSA413 Φορολογία Ι 6 3
12 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 6 3
13 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 6 3
14 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 6 3
15 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 6 3
16 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 6 3
17 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 6 3
18 AFIN203 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι 6 3
19 AFIN204 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ 6 3
20 AFIN305 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί 6 3
21 AFMA101 Μαθηματικά I 6 3
22 AFMA102 Μαθηματικά II 6 3
23 AFOT101 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία Ι 6 3
24 AFOT102 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία ΙΙ 6 3
25 AFPR449 Πτυχιακή Εργασία Ι 6 3
26 AFPR450 Πτυχιακή Εργασία ΙI 6 3
27 AFRM203 Μεθοδολογία της Έρευνας 6 3
28 AMAT112 Στατιστική I 6 3
29 AMAT210 Στατιστική II 6 3

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 54 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 6 3
2 ABSA405 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι 6 3
3 ABSA406 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ 6 3
4 ABSA409 Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική Ι 6 3
5 ABSA412 Προηγμένη Ελεγκτική Θεωρία και Πρακτική ΙΙ 6 3
6 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 6 3
7 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 6 3
8 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 6 3
9 ABSO201 Διαχείριση Επιχειρήσεων Ι 6 3
10 ABSO202 Διαχείριση Επιχειρήσεων ΙΙ 6 3
11 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 6 3
12 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 6 3
13 ABSO423 Διεθνείς Επιχειρήσεις 6 3
14 AFAI300 Πρακτική Εξάσκηση 6 3
15 AFAT420 Προηγμένη Φορολογία Ι 6 3
16 AFAT421 Προηγμένη Φορολογία ΙΙ 6 3
17 AFBE320 Λογιστική & Επιχειρηματική Ηθική 6 3
18 AFCE410 Τρέχοντα Οικονομικά Θέματα 6 3
19 AFCP210 Πακέτα Εφαρμογών Η/Υ 6 3
20 AFCS101 Επιχειρηματική Επικοινωνία 6 3
21 AFIE320 Διεθνής Πολιτική Οικονομία 6 3
22 AFIM101 Διαχείριση της Πληροφορίας 6 3
23 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 6 3
24 AFIN411 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 6 3
25 AFME325 Χρηματιστηριακά Οικονομικά 6 3
26 AFOR310 Επιχειρησιακή Επιστήμη Ι 6 3
27 AFOR320 Επιχειρησιακή Επιστήμη ΙΙ 6 3
28 AFPE310 Δημόσια Οικονομικά 6 3
29 AFRE410 Σύγχρονα Ζητήματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 6 3

 

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.