Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες Δια Ζώσης

Marketing με Ψηφιακές Τεχνολογίες Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Marketing με Ψηφιακές Τεχνολογίες

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στο Μάρκετινγκ με Ψηφιακές Τεχνολογίες Δια Ζώσης