Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία Δια Ζώσης

Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας Δια Ζώσης

Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας

Επίπεδο σπουδών:  Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Frederick | Προπτυχιακό στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία Δια Ζώσης